2022

Dotace NSA 2022

Na konci roku jsme získali dotaci z programu "Provoz a údržba 2022", jejímž generálním partnerem je Národní sportovní agentura. Finanční prostředky jsou využity na nezbytné provozní náklady, opravy a odstranění havarijních stavů kanalizace, koupelen, střechy, hangárových vrat a požární nádrže.